Cesta spisovateliek na stretnutí kultúrnych trás v Paríži

V Paríži sa na pracovnom stretnutí zišli predstavitelia Kultúrnych trás Rady Európy. Stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na francúzskom ministerstve kultúry, sa zúčastnili aj dve predstaviteľky Cesty spisovateliek.

Viac ako 30 predstaviteľov Kultúrnych trás Rady Európy na stretnutí diskutovalo o kľúčových otázkach svojho pôsobenia. Na predchádzajúcich stretnutiach sa dohodli na troch tématických okruhoch, ktoré v súčasnosti považovali za najaktuálnejšie, ale aj najpálčivejšie. Sú nimi zviditeľnenie kultúrnych trás a samotného programu Rady Európy, integrácia a spolupráca, ako aj udržateľnosť. O týchto témach už pred zasadnutím rokovali tri pracovné skupiny, ktoré v Paríži podali správu o svojej práci a predložili návrhy na zlepšenie činnosti. Nasledovala pestrá diskusia. Predstavitelia kultúrnych trás sa zhodli na tom, že program Rady Európy a certifikát predstavujú „pečať výnimočnosti“, ale zároveň by sa malo vyvinúť úsilie na jeho širšie zviditeľnenie. Zdôraznili význam kvalitných podujatí, propagácie a spolupráce, ako aj udržateľného a „pomalého“ cestovného ruchu. Zároveň si vymenili mnohé príklady dobrej praxe a dohodli sa na programe riadnej každoročnej akadémie kultúrnych trás, ktorá sa tento rok uskutoční v meste Périgueux vo francúzskom departemente Dordogne.

Návrat hore