Ruta književnica na susretu kulturnih ruta u Parizu

Predstavnici Kulturnih ruta Savjeta Evrope okupili su se na radnom sastanku u Parizu. Sastanku održanom u francuskom Ministarstvu kulture prisustvovali su i predstavnici Rute književnica.

Više od 30 predstavnika Kulturnih ruta Savjeta Evrope na skupu je raspravljalo o ključnim temama svog djelovanja. Na prethodnim sastancima usaglasili su se oko tri tematske cjeline koje su ocijenili trenutno najaktualnijima, ali i hitnima. To su vidljivost kulturnih ruta i samog programa Savjeta Evrope, integracija i saradnja kao i održivost. O tematskim cjelinama već su prije sastanka razgovarale radne grupe koje su u Parizu izvijestile o svom radu i dale predloge za bolje djelovanje. Uslijedila je živa rasprava. Predstavnici kulturnih ruta složili su se da program Savjeta Evrope i sertifikat predstavljaju „pečat izvrsnosti“, ali da je potrebno uložiti napore za njegovu širu prepoznatljivost. Istakli su važnost kvalitetnih aktivnosti, promocije, međusobne saradnje i integracije kao i održivog i sporog turizma. Razmijenili su i brojne primjere dobre prakse i dogovorili program redovne godišnje Akademije kulturnih ruta koja će se ove godine održati u Perigeu u departmanu Dordonja u Francuskoj.

Scroll to Top