Szlak pisarek na spotkaniu szlaków kulturowych w Paryżu

Przedstawiciele Szlaków Kulturowych Rady Europy zebrali się na spotkaniu w Paryżu. W spotkaniu, które odbyło się we francuskim Ministerstwie Kultury, wzięły udział także dwie przedstawicielki Szlaku Pisarek.

Ponad 30 przedstawicieli Szlaków Kulturowych Rady Europy omówiło na spotkaniu kluczowe zagadnienia swojej działalności. Na poprzednich spotkaniach uzgodnili trzy grupy tematyczne, które uznali za najbardziej aktualne, ale i pilne w tej chwili. Są to rozpoznawalność szlaków kulturowych i samego programu Rady Europy, integracja i współpraca oraz zrównoważony rozwój. Tematy te zostały już przedyskutowane przed spotkaniem przez trzy grupy robocze, które złożyły sprawozdanie ze swojej pracy w Paryżu i przedstawiły propozycje lepszych praktyk. Wywiązała się ożywiona dyskusja. Przedstawiciele szlaków kulturowych zgodzili się, że program Rady Europy i certyfikat stanowią „pieczęć doskonałości”, ale potrzebne są starania o jego szersze uznanie. Podkreślili znaczenie jakościowych działań, promocji, wzajemnej współpracy i integracji oraz zrównoważonej i powolnej turystyki. Wymienili się także wieloma przykładami dobrych praktyk i uzgodnili program cyklicznej, dorocznej Akademii Szlaków Kulturowych, która w tym roku odbędzie się w Périgueux w departamencie Dordogne we Francji.

Scroll to Top