Cesta spisovatelek na setkání kulturních cest v Paříži

Představitele Kulturních cest Rady Evropy se sešli v Paříži na pracovní schůzce, která se konala na francouzském ministerstvu kultury a které se zúčastnili také dvě zástupkyně Cesty spisovatelek.

Více než 30 zástupců Kulturních cest Rady Evropy diskutovalo o klíčových otázkách své práce. Na předchozích setkáních se shodli na třech tématech, která považují v současné době za nejaktuálnější, ale také nejnaléhavější. Jedná se o zviditelnění kulturních cest a samotného programu Rady Evropy, integraci a spolupráci a udržitelnost. Tato témata byla již před zasedáním projednávána v pracovních skupinách, které podaly zprávu o své práci v Paříži a předložily návrhy na lepší činnost. Následovala živá debata. Zástupci kulturních cest se shodli na tom, že program Rady Evropy a certifikát představují „pečeť excelence“, ale že je třeba usilovat o jeho širší zviditelnění. Zdůraznili význam kvalitních aktivit, propagace, spolupráce a vytváření sítí a udržitelného a pomalého cestovního ruchu. Vyměnili si také mnoho příkladů dobré praxe a dohodli se na programu pravidelné každoroční akademie kulturních cest, která se letos uskuteční v Périgueux ve francouzském departementu Dordogne.

Přejít nahoru