Již brzy Piranova – kolokvium přinášející současná a inovativní témata a reflexe

Obsah kolokvia „Muzea a digitální technologie“ se zabývá možnostmi, výhodami, riziky a nevýhodami nové muzejní zkušenosti v oblasti nových digitálních technologií.

Digitální technologie umožňují rozvoj nových muzejních postupů a reinterpretaci muzejních sbírek, nové formy muzejní participace, vytváření sítí a zpřístupňování kulturního dědictví. Muzea využívají rozšířenou realitu (AR), virtuální realitu (VR) a 3D digitální technologie, aby návštěvníkům nabídla nové způsoby porozumění a komunikace.

Agenda digitalizace muzeí se připravovala již desítky let před pandemií COVID 19, v souladu s počátky digitálního věku, ale fyzické uzavření muzeí, zejména v první vlně pandemie, vyvolalo „totální“ změnu, která přesunula rozmanité sociální interakce muzeí do digitálního prostředí. Jsme svědky spouštění různých digitálních iniciativ a reinterpretace muzejních materiálů pomocí nástrojů a programů nových technologií, komunikace s publikem v digitálním prostředí a vytváření zcela nových digitálních uživatelských zkušeností. Doba pandemických omezení života a práce formovala mnoho digitálních inovací, řešení a úprav.

Kolokvium přináší přehled inovativních projektů v této oblasti a zároveň upozorňuje na mnohá úskalí virtuální a smíšené reality, a proto je třeba využívat informační a digitální nástroje promyšleně a kriticky a s jasným cílem.

Téma: Muzea a digitální technologie

Datum: 29. března – 1. dubna 2023

Místo konání: Piran, Galerie Hermana Pečariče

Organizace: FSK

Partner: Pobřežní galerie Piran

Přejít nahoru