Pot pisateljic na srečanju kulturnih poti v Parizu

V Parizu so se na delovnem srečanju zbrali predstavniki Kulturnih poti Sveta Evrope. Sestanka, ki je potekal na francoskem ministrstvu za kulturo, sta se udeležili tudi predstavnici Poti pisateljic.

Več kot 30 predstavnikov Kulturnih poti Sveta Evrope je na srečanju razpravljalo o ključnih vprašanjih njihovega delovanja. Na prejšnjih srečanjih so se dogovorili o treh tematskih sklopih, za katere so menili, da so ta hip najbolj aktualni, a tudi pereči. To so prepoznavnost kulturnih poti in samega programa Sveta Evrope, povezovanje in sodelovanje ter trajnost. O tematskih sklopih so že pred srečanjem razpravljale delovna skupine, ki so v Parizu poročale o svojem delu in podale predloge za boljše delovanje. Sledila je živahna razprava. Predstavniki kulturnih poti so se strinjali, da program Sveta Evrope in certifikat predstavljata »pečat odličnosti«, a se je za njegovo širšo prepoznavnost potrebno potruditi. Izpostavili so pomen kakovostnih aktivnosti, promocije, medsebojnega sodelovanja in povezovanja ter trajnostnega in počasnega turizma. Izmenjali so tudi veliko primerov dobrih praks in se dogovorili o programu redne letne akademije kulturnih poti, ki bo letos potekala v Périgueuxu v departmaju Dordogne v Franciji.

Scroll to Top