Pula

Zeleno svjetlo za novi projekat „Slovenski gajevi“

U okviru novog projekta „Slovenski gajevi“ i sa njim povezanim aktivnostima, pruža se mogućnost konstruktivne saradnje lokalnih zajednica, civilnog društva, državnih institucija i FSK-a. Na uvodnom sastanku projektnih partnera, načelnici pomurskih opština i njihovi predstavnici upoznali su se sa projektom i dali zeleno svjetlo za njegovo pokretanje.

Zeleno svjetlo za novi projekat „Slovenski gajevi“ Read More »

Scroll to Top