FSK

Porotcovia ceny Živa opäť na cestách

Vďaka lepšej epidemiologickej situácii vo väčšine slovanských krajín a uvoľňovaniu opatrení sú porotcovia ceny Živa znova pripravení navštíviť múzeá aj naživo. V prípade, ak nebude možné navštíviť všetky prihlásené múzeá, ich návšteva a evalvácia sa uskutočnia na diaľku. 7. ročník odovzdávania ceny Živa za najlepšie slovanské múzeum a najlepšiu kultúrnu a prírodnú pamiatku v slovanských krajinách …

Porotcovia ceny Živa opäť na cestách Read More »

Sťahovanie FSK je v plnom prúde

Medzinárodná inštitúcia Fórum slovanských kultúr začala so sťahovaním do nových priestorov, do zrekonštruovanej Vily Zlatica bývalého primátora Ľubľany Ivana Hribara. V príležitostných výstavných priestoroch bude najprv sprístupnená výstava Ivan Hribar a svet Slovanov. Očakávať môžeme, že dvere Vily Zlatica sa pre návštevníkov otvoria v máji.

O výzvach pre výstavy na kolokviu Piranova

Fórum slovanských kultúr pripravilo v rámci programu Piranova – medzinárodné centrum pre výskum dedičstva štvrté medzinárodné kolokvium, tentokrát s názvom Výzvy pre výstavy. Okrem prednášok a prezentácie knihy Developing exhibitions sa uskutočnili aj dva workshopy.

Cesta spisovateliek je aj formálne založená

Združenie Cesta spisovateliek, ktoré bude zodpovedné za rovnomenný projekt európskej kultúrnej cesty, bolo už aj formálne založené a zaregistrované v súlade s predpismi. Partneri projektu sa aktívne zapájajú do prípravy a realizácie aktivít, vrátane Biljany Dojčinović zo Srbska, ktorá je aj členkou vedeckej rady Women Writers Route (WWR).

December – mesiac obdarovania

V decembri FSK v rámci kampane „FSK obdarúva“ darovanými knihámi zo zbierky 100 slovanských románov potešilo knižnice, svojich partnerov a priateľov zo 6 slovanských krajín.

Návrat hore