FSK

За предизвиците на изложбите на Пиранова симпозиумот

Форумот на словенските култури во рамките на програмата Пиранова – Меѓународен центар за истражување на културното наследство, го организира четвртиот меѓународен симпозиум, овојпат под наслов Предизвици на изложбите. Покрај предавањата и презентацијата на книгата Развој на изложбите (Developing exhibitions), се одржаа и две работилници.

Судиите за наградата Жива повторно во движење

Со подобрената епидемиолошка слика во повеќето словенски земји и релаксирањето на мерките, судиите за наградата Жива повторно се подготвени да ги посетат музеите во живо. Доколку тоа не е возможно за сите регистрирани музеи, посетата и евалуацијата ќе се извршат на далечина. Седмата награда Жива за најдобар словенски музеј и најдобар културен и природен споменик во словенските земји ќе се додели во септември 2021 година.

Проектот Трансформации наскоро со нови колекции

Проектот Трансформации ќе биде наскоро збогатен со нови колекции од модни дизајнери од пет словенски земји. Како и првите пет колекции, и овие ќе бидат украсени со инспирации од словенското културно наследство

Културните рути на писателките и формално основани

Здружението Културни рути на писателките, што ќе биде носител на истоимената Европска културна рута, е конечно формално основано и регистрирано во согласност со прописите. Проектните партнери се активно вклучени во организирањето и спроведувањето на активностите, меѓу кои и Билјана Дојчиновиќ од Србија која е и член на научниот совет на WWR.

Состанок на далечина со претседателката на Управниот одбор на ФСК Маја Гојковиќ

Откако Маја Гојковиќ, заменик-премиер министерката на Република Србија и српска министерка за култура и информации, стана претседател на Управниот одбор на ФСК во декември 2020 година, др. Андреја Рихтер, директорката на ФСК, одржа со неа состанок на далечина. Тема на разговор беа активностите за 2021 година и визијата и програмата на ФСК за периодот 2021 …

Состанок на далечина со претседателката на Управниот одбор на ФСК Маја Гојковиќ Read More »

Декември – месец на подароци

Во декември, како дел од кампањата „ФСК подарува“, ФСК ги развесели библиотеките, како и своите партнери и пријатели во 6 словенски земји со донации на книги од збирката 100 словенски романи.

Програмскиот и научниот одбор на Културните рути на писателите планираат нови активности

Дури и со новата ситуација, активностите во рамките на новите културни рути посветени на писателките не згаснаа. Програмските и научните одбори се сретнаа онлајн.

Проектната група за културно наследство на ФСК веќе активно започна со интензивна работа

Проектната група за културно наследство, како едно од телата на ФСК, ја започна својата интензивна работа. Меѓу другото, се запозна со Нацрт-стратешки план културно наследство 2021-2026 година.

За полифонијата на музеите на Пиранова симпозиумот

Како дел од планираните активности прилагодени на ситуацијата, ФСК го подготви третиот симпозиум во рамките на Центарот за истражување на културното наследство Пиранова. Повеќе од 50 учесници од 12 различни земји учествуваа во симпозиумот под наслов Полифонија на музеи.

ФСК во 2021-та година на нова адреса во Вила Златица

Со целосното реновирање на вилата на Хрибар (Вила Златица), ФСК ќе добие и нови деловни простории. За време на спроведувањето на својата програма, исто така ќе биде обезбеден пристап до музејската презентација на поранешниот градоначалник на Љубљана и неговиот живот.

Scroll to Top