Čerstvo z tlačiarne: román Štvrtok od Zdravky Evtimovej

Román Zdravky Evtimovej Štvrtok bol zaradený do edície Sto slovanských románov. Bulharská spisovateľka a predsedníčka Bulharského centra PEN je považovaná za jedno z najvýznamnejších mien súčasnej bulharskej prózy a je zároveň aj známa prekladateľka z angličtiny, francúzštiny a nemčiny.

Zdravka Evtimova, ktorá doposiaľ napísala deväť románov a sedem zbierok poviedok, je držiteľkou najvýznamnejších bulharských a viacerých medzinárodných ocenení. Jej román Štvrtok, za ktorý dostala cenu Zväzu bulharských spisovateľov, vyšiel v USA, Číne, Taliansku, Severnom Macedónsku, Srbsku a nedávno aj v Slovinsku v preklade Evy Šprager.

Román Štvrtok prostredníctvom životných osudov piatich hrdiniek ukazuje nánosy, ktoré sa nahromadili na spoločenskom dne počas nekonečnej politickej transformácie v Bulharsku. Je to román o osude východoeurópskych spoločností po páde Berlínskeho múru, ale aj o ľuďoch, ktorí sa v nových životných podmienkach snažia pochopiť svet a nájsť v ňom svoje miesto. Kým chudobní nemajú peniaze na jedlo, na lekárske ošetrenie ani na bývanie, tí, ktorí sa zmocnili bohatstva, nenachádzajú vo svojom nahrabanom a nezmyselnom prepychu žiadne uspokojenie. Spisovateľka píše moderný, rozkúskovaný, fragmentárny príbeh jazykom, ktorý presne reprodukuje reč predstaviteľov rôznych sociálnych skupín – od ochrankárov a outsiderov až po intelektuálov, ktorí len horko ťažko vyžijú, a neznesiteľných snobov.

Návrat hore