O súčasnom slovinskom komikse v Záhrade Vily Zlatica

Združenie slovinských literárnych prekladateľov (svn. „Društvo slovenskih književnih prevajalcev“ – DSKP) do záhrady Vily Zlatica opäť priviedlo účastníkov Medzinárodného prekladateľského seminára slovinskej literatúry. Tentoraz boli témami budúcnosť súčasného slovinského komiksu a rozličné prístupy k prekladaniu „bublín“.

Po úvodných príhovoroch Tanje Petrič, literárnej kritičky a prekladateľky ako aj členky DSKP, Katje Stergar, riaditeľky Slovinskej knižnej agentúry, Kataríny Bogataj (Fórum slovanských kultúr) a prekladateľa Andreja Hočevara (Ľubľana – mesto literatúry UNESCO) prebehla diskusia o stave súčasného slovinského komiksu na príklade detského komiksu Tik je šel v gozd po drva (Tik išiel do lesa po drevo) autorov Rama Cuntu a Mihu Ha (vydavateľstvo VigeVageKnjige, 2022), ktorý získal znak kvality Zlatá hruška. V diele, ktorému sa účastníci podrobnejšie venovali aj na jednom z workshopov seminára, sa odohráva napínavý dobrodružný príbeh, ktorý fanúšikom tohto žánru kladie otázky o vývoji a budúcnosti slovinského komiksu, komiksovej kritike a problémoch s terminológiou. V diskusii, ktorú moderoval komiksový autor Gašper Rus, vystúpili Ram Cunta a Miha Hančič, poetka, vydavateľka a prekladateľka Anja Zag Golob a komiksová kritička Pia Nikolič.

V diskusii, ktorá zavŕšila úvodný deň 13. medzinárodného prekladateľského seminára slovinskej literatúry, sa venovala pozornosť najmä slovinskému časopisu Stripburger, ktorý vlani oslávil 30. výročie svojho vzniku, zatiaľ čo vydavateľstvo VigeVageKnjige tento rok oslavuje 10. výročie a za svoje komiksy pre deti a mládež získalo už päť Zlatých hrušiek. Program prebiehal v Ľubľane a Maribore (Slovinsko) od 4. do 9. júla 2023 pod záštitou projektu „Slovinsko, ústredný hosť Medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte – model trvalej propagácie slovinskej literárnej tvorby v zahraničí“, ktorý spolufinancuje Slovinská republika a Európska únia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Návrat hore