Vo Vile Zlatica sa uskutočnilo susedské stretnutie

Nedávne stretnutie, ktoré bolo pre susedov zorganizované vo Vile Zlatica, sa nieslo v príjemnej atmosfére, vypočuli sme si príbehy z minulosti mestskej časti Rožna dolina (Ľubľana), najmä o dcére Ivana Hribara – Zlatici, na ktorú si mnohí ešte pamätajú. Stretnutia sa zúčastnila aj nemecká veľvyslankyňa v Slovinsku Natalie Kauther s manželom.

Rožna dolina bola založená po zemetrasení v roku 1895. Vtedy bolo zničených mnoho najstarších ľubľanských budov, ktoré poskytovali cenovo dostupné bývanie pre robotníkov. Na znak solidarity začalo Slovinské robotnícke stavebné družstvo stavať domy pre svojich členov. Okrem iného zastavali územie medzi železnicou a Večnou cestou, pozdĺž ktorej si mnohí významní obyvatelia Ľubľany postavili vlastné vily. V priebehu rokov sa Rožna dolina stala zelenou a príjemnou štvrťou, ktorú si pre svoje diplomatické rezidencie zvolili predstavitelia rôznych krajín, vrátane Spojených štátov Amerických, Talianska, Veľkej Británie, Číny, Nemecka a Bulharska.

Dr. Andreja Rihter privítala prítomných a poďakovala im za srdečné prijatie revitalizácie Vily Zlatica, ktorú od roku 2021 svojimi aktivitami napĺňa medzinárodná inštitúcia Fórum slovanských kultúr. Susedské stretnutie bolo pre obyvateľov Rožnej doliny výbornou príležitosťou na posilnenie pocitu spolupatričnosti a prehĺbenie porozumenia pozoruhodnej histórie ich susedstva.

Návrat hore