Porotcovia ocenenia Živa v procese hľadania víťazov cien za rok 2023

Výzva k účasti na 9. ročníku Ceny Živy sa opätovne stretla so silnou odozvou slovanského sveta, keďže o túto prestížnu cenu sa uchádza celkovo 24 múzeí z 10 krajín. V tohtoročnej výzve je rekordný počet kandidátov z Ukrajiny (7).

Po ukončení výzvy na tohtoročnú Cenu Živa medzinárodná porota už začala s návštevami prihlásených múzeí. Po vykonaných návštevách sa členovia poroty zídu na pracovnom stretnutí vo Vile Zlatica v Ľubľane, aby prediskutovali nominácie a rozhodli o víťazoch. Riaditeľka Fóra slovanských kultúr dr. Andreja Rihter vyjadrila svoje nadšenie z tohtoročnej výzvy, najmä kvôli skutočnosti, že členmi poroty sa stali dvaja noví porotcovia – Olha Hončar, riaditeľka Memoriálneho múzea totalitných režimov „Teritórium teroru“, a Robert Zydel, riaditeľ Národného etnografického múzea vo Varšave. „Tešíme sa, že máme možnosť spolupracovať s týmito dvoma novými členmi a veríme, že ich odborné znalosti a pohľady obohatia hodnotiaci proces poroty,“ uviedla riaditeľka.

Rastúca popularita a zviditeľnenie ceny Živa je dôkazom hodnoty a významu múzejných inštitúcií pri zachovávaní a propagácii bohatstva slovanských kultúr. Spomedzi nominovaných kandidátov budú vybraní tí, ktorí získajú ocenenia za najlepšie slovanské múzeum a najlepšiu slovanskú kultúrnu a prírodnú pamiatku a na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa uskutoční v dňoch 2. – 6. októbra 2023 v Bratislave, budú vyhlásení víťazi.

Návrat hore