Maja Gojković, predsedníčka Rady FSK, na pracovnom stretnutí vo Vile Zlatica

Na pracovnom stretnutí vo Vile Zlatica podpredsedníčka vlády, ministerka kultúry Srbskej republiky a predsedníčka Rady FSK Maja Gojković a riaditeľka Fóra slovanských kultúr Andreja Rihter diskutovali o realizácii programu FSK na propagáciu kultúry slovanských krajín.

Hlavnou témou stretnutia bola posilnená spolupráca medzi Srbskou republikou a FSK, najmä v rámci projektov Cesta spisovateliek a Transformácie: OD slovanskej odevnej tradície PO súčasné kreácie. V septembri 2023 sa FSK zúčastní podujatia v Čačaku (Srbsko), kde sa pravdepodobne uskutoční prezentácia edície 100 slovanských románov. V tomto roku sa kultúrne aktivity v tomto meste organizujú pod heslom Čačak 2023 – Prvé národné hlavné mesto kultúry, ktoré je jedným z najdôležitejších projektov Ministerstva kultúry Srbskej republiky podľa vzoru Európskeho hlavného mesta kultúry. V roku 2023 budú týmto spôsobom môcť divákom prezentovať históriu mesta, významné osobnosti, nehmotné a hmotné kultúrne dedičstvo a menej známe príbehy mesta.

Osobitnou kapitolou spolupráce medzi M. Gojković a A. Rihter bude v najbližších mesiacoch aktívna organizácia jubilejného 20. výročia Fóra slovanských kultúr, ktoré sa začne v Ľubľane a skončí v srbskom národnom hlavnom meste kultúry 2024 v Užiciach. Tešíme sa, že toto významné výročie oslávime vo veľkom štýle.

Srbská delegácia aj pri tejto návšteve veľkorysým knižným darom prispela k obohateniu knižnice FSK. Venovali nám antologické vydanie edície Desať období srbskej literatúry, ktoré vydala Matica srbská. Iniciátorom a hlavným redaktorom edície je akademik Miro Vuksanović.

Návrat hore