Na Piranove o kultúrnom dedičstve a digitálnom prostredí

Na tohtoročnom medzinárodnom kolokviu Piranova sa počas štyroch dní stretli a vymieňali názory odborníci zo siedmich krajín: Slovinska, Slovenska, Srbska, Chorvátska, Poľska, Severného Macedónska a Ukrajiny. Prednášky sa teoreticky, ako aj prostredníctvom dobrých príkladov z praxe zamýšľali nad využívaním digitálnych technológií, ktoré umožňujú participatívny a inkluzívny zážitok pri návšteve múzeí.

Program kolokvia sa konal v Galérii Hermana Pečariča (Pobrežné galérie Piran, Slovinsko) a vystúpili v ňom prednášatelia zo Slovinska: dr. Kaja Antlej (Deakin University, Austrália), Biba Tominc (Deakin University, Austrália), Peter Tomaž Dobrila (intermediálny umelec a producent na voľnej nohe) a držitelia ceny Živa 2022, ktorú od roku 2014 udeľuje Fórum slovanských kultúr za najlepšie slovanské múzeum a najlepšiu slovanskú prírodnú a kultúrnu pamiatku: Mihaela Kulej (riaditeľka a vedúca kurátorka Mestského múzea vo Virovitici, Chorvátsko), Robert Zydel (riaditeľ Národného etnografického múzea vo Varšave, Poľsko), dr. Mira Gakjina (riaditeľka a vedúca kurátorka Múzea súčasného umenia Skopje, Bosna a Hercegovina). Vzácnymi hosťami boli aj Olha Hončar (riaditeľka Pamätného múzea totalitných režimov „Územie teroru“, Ukrajina) a jej spolupracovník Maksym Davydenko, ktorí predstavili prax 2D a 3D skenovania a dokumentácie kultúrneho dedičstva počas vojny.

Kolokvium prinieslo dôležité úvahy a otázky o zmysluplnom využívaní digitálnych technológií, o ktorých sa bude ďalej diskutovať na 9. kolokviu, ktoré sa uskutoční v júni 2023 v sídle Fóra slovanských kultúr, v múzejnom dome Vila Zlatica v ľubľanskej Rožnej doline, bývalom dome ľubľanského primátora Ivana Hribara (1851 – 1941). Kolégia sa s prednáškou zúčastní aj renomovaný holandský muzeológ a prednášateľ Peter van Mensch.

Návrat hore