FSK a Cesta spisovateliek na Dňoch ICARUS Chorvátsko

FSK sa aj tento rok zúčastnila na Dňoch ICARUS Chorvátsko, ktoré boli zorganizované po ôsmykrát. FSK na medzinárodnej konferencii odprezentovalo svoju úlohu pri vzniku Cesty spisovateliek, ktorá minulý rok získala certifikát Kultúrnej trasy Rady Európy. 

Na tohtoročnom stretnutí s názvom „Podpora zážitku z kultúrneho dedičstva – skúmanie kultúrnych trás“ sa v chorvátskom Šibeniku zišlo približne 140 odborníkov a vedcov z oblasti kultúrneho dedičstva a jeho digitalizácie. Tento rok sa konferencia konala súčasne so začiatkom projektu Kreatívna Európa „E-Routes“, ktorý sa venuje inovatívnym spôsobom prezentácie cestovateľských zdrojov v kontexte kultúrno-historického dedičstva a zážitku z cestovania ako komunikácie, ktorá spája miesta a ľudí prostredníctvom kultúrneho dedičstva presahujúceho čas, priestor a hranice.

Počas trojdňovej konferencie vystúpili riaditeľka FSK dr. Andreja Rihter a projektová manažérka Mateja Jančar s príspevkom s názvom „Cesta spisovateliek – turistický a kreatívny potenciál zanedbanej histórie“. Hovorili o Ceste spisovateliek, o procese získavania certifikátu Rady Európy a o možnostiach a príležitostiach, ktoré projekt ponúka kultúrnym a vedeckým inštitúciám, cestovným agentúram, malým podnikom a jednotlivcom. Zároveň predstavili aj najvýznamnejšie aktivity, ktoré sa v rámci Cesty spisovateliek uskutočnili v poslednom období.

Návrat hore