FSK i Ruta književnica na Danima ICARUS-a Hrvatska

FSK je i ove godine učestvovao na Danima ICARUS-a Hrvatska, koji su ove godine održani po osmi put. Na međunarodnoj konferenciji predstavio je svoju ulogu u stvaranju Rute književnica, koja je prošle godine dobila sertifikat Kulturna ruta Savjeta Evrope. 

Oko 140 stručnjaka i naučnika iz područja kulturne baštine i njene digitalizacije okupilo se u Šibeniku na skupu koji je ove godine održan pod nazivom „Unapređenje doživljaja baštine – istraživanje kulturnih ruta“. Ove godine se konferencija poklopila sa pokretanjem aktivnosti u okviru projekta Kreativna Evropa „E-Routes“, koji je posvećen inovativnim načinima predstavljanja putopisnih izvora u kontekstu kulturno-istorijske baštine i doživljavanja putovanja kao komunikacije koja povezuje mjesta i ljude kroz kulturnu baštinu koja nadilazi vrijeme, prostor i granice.

Na trodnevnoj konferenciji direktorka FSK-a dr Andreja Rihter, i vođa projekta Mateja Jančar, predstavile su rad pod nazivom „Ruta književnica – turistički i kreativni potencijali zapostavljene istorije“. Razgovarale su o Ruti književnica, o dobijanju sertifikata Savjeta Evrope te o mogućnostima i prilikama koje projekat nudi kulturnim i naučnim institucijama, turističkim organizacijama, malim preduzećima i pojedincima. Predstavile su i najzapaženije aktivnosti koje su se nedavno odvijale u okviru Rute književnica.

Scroll to Top