FSK i Ruta spisateljica na Danima ICARUS-a Hrvatska

FSK je i ove godine sudjelovao na Danima ICARUS-a Hrvatska, koji su ove godine održani po osmi put. Na međunarodnoj konferenciji predstavio je svoju ulogu u stvaranju Rute spisateljica, koja je prošle godine dobila certifikat Kulturna ruta Vijeća Evrope. 

Oko 140 stručnjaka i naučnika iz područja kulturne baštine i njene digitalizacije okupilo se u Šibeniku na skupu koji je ove godine održan pod nazivom „Unapređenje doživljaja baštine – istraživanje kulturnih ruta“. Ove godine se konferencija poklopila s pokretanjem aktivnosti u okviru projekta Kreativna Evropa „E-Routes“, koji je posvećen inovativnim načinima predstavljanja putopisnih izvora u kontekstu kulturno-historijske baštine i doživljavanja putovanja kao komunikacije koja povezuje mjesta i ljude kroz kulturnu baštinu koja nadilazi vrijeme, prostor i granice.

Na trodnevnoj konferenciji direktorica FSK-a dr. Andreja Rihter, i voditeljica projekta Mateja Jančar, predstavile su rad pod nazivom „Ruta spisateljica – turistički i kreativni potencijali zapostavljene historije“. Razgovarale su o Ruti spisateljica, o dobivanju certifikata Vijeća Evrope te o mogućnostima i prilikama koje projekt nudi kulturnim i naučnim institucijama, turističkim organizacijama, malim preduzećima i pojedincima. Predstavile su i najzapaženije aktivnosti koje su se nedavno odvijale u okviru Rute spisateljica.

Scroll to Top