FSK a Cesta spisovatelek na Dnech ICARUS Chorvatsko

FSK se i letos zúčastnilo Dnů ICARUS Chorvatsko, které se konaly již po osmé. Na mezinárodní konferenci představilo svou roli při vzniku Cesty spisovatelek, která v loňském roce získala certifikát Kulturní cesty Rady Evropy.

Více než 140 odborníků a výzkumníků v oblasti kulturního dědictví a jeho digitalizace se sešlo v Šibeniku na letošním setkání, které probíhalo pod názvem »Podpora zážitku z kulturního dědictví – zkoumání kulturních cest«. Letošní konference se konala současně se zahájením projektu Kreativní Evropy »E-Routes«, který se zaměřuje na inovativní způsoby prezentace zdrojů cestovních průvodců v kontextu kulturního a historického dědictví a na zážitek z cestování jako komunikaci spojující místa a lidi prostřednictvím kulturního dědictví, které překračuje čas, prostor a hranice.

Na třídenní konferenci přednesly ředitelka FSK Dr. Andreja Rihter a projektová manažerka Mateja Jančar příspěvek s názvem »Cesta spisovatelek – turistický a tvůrčí potenciál opomíjené historie«. Hovořily o Cestě spisovatelek, o procesu získávání certifikace Rady Evropy a o možnostech a příležitostech, které projekt nabízí kulturním a vědeckým institucím, organizacím cestovního ruchu, malým podnikům i jednotlivcům. Představili také nejdůležitější aktivity, které se v rámci Cesty spisovatelek v poslední době uskutečnily.

Přejít nahoru