Nová kniha ve sbírce Sto slovanských románů

Sbírka Sto slovanských románů se blíží ke stovce překladů vydaných v sedmi zemích. Právě vyšel slovinský překlad románu Špegavec makedonského spisovatele Aleksandra Prokopieva v překladu Roberta Suši, který je 96. titulem sbírky.

»V románu Špegavec se prolínají a proplétají příběhy literárních postav, většinou načrtnutými hrubými tahy se zvýrazněním některých detailů. Jednou z nich je autor, který načrtává příběh svobodného muže středního věku, jenž z nudy a nespokojenosti s vlastním životem neuroticky bloudí městem (Skopje) a skryt v jeho hnilobných přechodných útrobách melancholicky vzpomíná na dětství a mládí a žádostivě nasává vzácné vzrušující výjevy, které utišují jeho bolest a rozčarování. Z propasti sklíčenosti uniká budováním vlastního minimundu pomyslné svobody a drobných uspokojení, většinou erotických,« píše autorka doprovodného textu Namita Subiotto.

Aleksandar Prokopiev je jedním z nejzajímavějších současných makedonských beletristů a zároveň i literárním vědcem a lektorem. Když v osmdesátých letech vstoupil na literární scénu, vyjádřil svou poetiku, kterou se řídí dodnes, takto: »Literaturu musíme krmit fotografiemi, filmem, komisky, rock hudbou, televizí. Špegavec je jeho první a zatím jediný román. Tím spíš bychom si ho měli vzít do ruky.

Přejít nahoru