Nová kniha v edícii Sto slovanských románov

Edícia Sto slovanských románov sa blíži k stovke – stovke vydaných prekladov v siedmich krajinách. Práve vyšiel slovinský preklad románu Špehovač od macedónskeho spisovateľa Aleksandra Prokopieva v preklade Roberta Sušu, ktorý je 96. titulom edície.

„V románe Špehovač sa prelínajú a prepletajú príbehy literárnych postáv, načrtnuté zväčša hrubými ťahmi s niekoľkými zvýraznenými detailmi. Jednou z nich je autor, ktorý načrtáva príbeh Špehovača, hlavnej literárnej postavy, slobodného muža v strednom veku, ktorý z nudy a nespokojnosti s vlastným životom neuroticky blúdi po meste (Skopje) a, ukrytý v prehnitých útrobách mesta v tranzícii, melancholicky spomína na svoje detstvo a mladosť a žiadostivo hltá vzácne vzrušujúce scény, ktoré zmierňujú jeho bolesť a rozčarovanie. Z priepasti melanchólie sa vyšplhá vybudovaním vlastného minimundu imaginárnej slobody a drobných uspokojení, väčšinou erotických,“ napísala v doslove Namita Subiotto.

Aleksandar Prokopiev je jedným z najzaujímavejších súčasných macedónskych prozaikov, ktorý sa literatúrou zaoberá aj ako vedecký pracovník a prednášateľ. Keď v osemdesiatych rokoch minulého storočia vstúpil na literárnu scénu, svoju poetiku, ktorou sa riadi dodnes, vyjadril takto: „Literatúra sa musí nakŕmiť fotografiou, filmom, komiksom, rockovou hudbou, televíziou“. Špehovač je jeho prvým a zatiaľ jediným románom. O to viac sa oplatí vziať ho do rúk.

Návrat hore