Po ročnej prestávke spúšťame výzvu Heritage in Motion!

Cena Heritage in Motion, ktorá je určená inovatívnym multimediálnym a audiovizuálnym projektom na propagáciu, výskum a ochranu európskeho kultúrneho dedičstva, sa po ročnej prestávke vracia s novými kategóriami. Uzávierka prihlášok je 1. júla 2023.

Cena Heritage in Motion vznikla v roku 2012 zo spoločnej iniciatívy Európskej múzejnej akadémie (EMA) a Europa Nostra. Od roku 2023 tento projekt spoločne riadia EMA a Fórum slovanských kultúr (FSK). Do tímu sa ako odborný člen festivalu zapojilo združenie pre rozvoj audiovizuálnej kultúry a medzikultúrneho dialógu Mitra, zakladateľ Medzinárodného festivalu dokumentárneho filmu DOKUDOC, ktorý výrazne dopĺňa a obohacuje lokálne a národné kultúrne prostredie.

Účastníci výzvy budú súťažiť o ceny v štyroch kategóriách:

  • Nové digitálne zážitky (New Digital Experiences),
  • Virtuálna a rozšírená realita (Virtual and Augmented Reality),
  • Audiovizuálne kultúre dedičstvo (Heritage Audiovisuals),
  • Kultúrne dedičstvo pre školy (Heritage Schools).

Kategória „New Digital Experiences“ bude zahŕňať projekty zamerané na imerzívne prostredia, multimediálne inštalácie a interaktívne priestory, zatiaľ čo kategória „Virtual and Augmented Reality“ bude zahŕňať VR/AR ako nástroj na skúmanie múzejných repozitárov. Kategória „Heritage Audiovisuals“ zahŕňa filmy, videá, dokumentárne filmy, hrané filmy a animácie na témy svetového/múzejného kultúrneho dedičstva, zatiaľ čo kategória „Heritage Schools“ je venovaná filmom pre mládež, tiež na témy svetového/múzejného kultúrneho dedičstva.

Projekt Heritage in Motion účastníkom ponúka možnosť prostredníctvom projektov ukázať svoju kreativitu a inovácie v rámci propagácie, výskumu a ochrany európskeho kultúrneho dedičstva. Tešíme sa na vzrušujúce multimediálne a audiovizuálne projekty, ktoré bude hodnotiť medzinárodná odborná porota.

Prihláška do výzvy programu Heritage in Motion: https://filmfreeway.com/HeritageinMotion.

Viac informácií na: him@fsk.si alebo katarina.bogataj@fsk.si.

Návrat hore