FSK podpísalo dohodu s Európskym hlavným mestom kultúry Nova Gorica 2025

Budúcnosť projektov FSK je svetlá, keďže v roku 2025 sa môžeme tešiť na spoluprácu Fóra a Európskeho hlavného mesta kultúry Nova Gorica – GO! 2025 (Slovinsko).

Podpis dohody medzi oboma inštitúciami predpokladá aktívnu spoluprácu na projektoch Cesta spisovateliek („Women Writers Route“), v oblasti prekladov slovanských literatúr v rámci aktivít 100 slovanských románov a dôležitú úlohu zohrá podpora GO! 2025 aj pri realizácii ocenenia Živa za najlepšie slovanské múzeum a najlepšiu prírodnú a kultúrnu pamiatku. Tohtoročné udeľovanie cien, ktoré sa uskutoční v dňoch od 2. do 6. októbra v Bratislave na Slovensku, bude v poradí už deviatym ročníkom. Dohodu podpísali Gorazd Božič, riaditeľ GO! 2025, a dr. Andreja Rihter, riaditeľka FSK.

Tešíme sa na plodnú spoluprácu!

Návrat hore