Nova knjiga u zbirci Sto slovenskih romana

Zbirka Sto slovenskih romana približava se stotki – stotom objavljenom prevodu u sedam zemalja. Upravo je objavljen slovenački prevod romana Posmatrač makedonskog pisca Aleksandra Prokopieva, koji je preveo Robert Suša, što je 96. naslov u zbirci.

„U romanu Posmatrač zapliću se i isprepliću priče književnih ličnosti, skicirane uglavnom grubim potezima sa ponekim istaknutim detaljima. Jedan od njih je autor koji smišlja priču o sredovječnom samcu koji iz dosade i nezadovoljstva sopstvenim životom neurotično luta gradom (Skoplje) i skriven u njegovoj truloj tranzicionoj utrobi, melanholično proživljava sjećanja na djetinjstvo i mladost i požudno upija rijetke uzbudljive prizore koji mu ublažavaju bol i razočaranje. Iz ponora malodušnosti izranja gradeći svoj minimundus imaginarne slobode i sitnih zadovoljstava, uglavnom erotskih“, napisala je autorka predgovora Namita Subiotto.

Aleksandar Prokopiev je jedan od najzanimljivijih savremenih makedonskih prozaika, a književnošću se bavi i kao naučnik i predavač. Kada je osamdesetih godina prošlog vijeka stupio na književnu scenu, svoju poetiku, koju i danas prati, izrazio je na sljedeći način: „Književnost se mora hraniti fotografijom, filmom, stripom, rok muzikom, televizijom“. Posmatrač je njegov prvi i jedini roman do sada. Razlog više da posegnete za njim.

Scroll to Top