Na Piranově o dědictví a digitální technologii

Letošního ročníku mezinárodního kolokvia Piranova se na čtyři dny zúčastnili odborníci ze sedmi zemí: Slovinska, Slovenska, Srbska, Chorvatska, Polska, Severní Makedonie a Ukrajiny. Přednášky se zamýšlely nad využitím digitálních technologií umožňujících participativní a inkluzivní muzejní zážitek, a to jak teoreticky, tak na příkladech dobré praxe.

Program kolokvia se konal v Galerii Hermana Pečariče (Pobřežní galerie Piran) a na něm vystoupili přednášející ze Slovinska: dr. Kaja Antlej (Deakin University, Austrálie), Biba Tominc (Deakin University, Austrálie), Peter Tomaž Dobrila (nezávislý intermediální umělec a producent) a držitelé příznání ceny Živa 2022, kterou od roku 2014 uděluje Fórum slovanských kultur za nejlepší slovanské muzeum a nejlepší slovanskou přírodní a kulturní památku: Mihaela Kulej (ředitelka a vedoucí kurátorka Městského muzea Virovitica, Chorvatsko), Robert Zydel (ředitel Národního etnografického muzea ve Varšavě, Polsko), Dr. Mira Gakjina (ředitelka a vedoucí kurátorka Muzea současného umění v Skopje). Speciálními hosty byli také Olha Hončar (ředitelka Pamětního muzea totalitních režimů »Území teroru«, Ukrajina) a její kolega Maksym Davydenko, kteří představili praxi 2D a 3D skenování a dokumentace památek v době války.

Kolokvium přineslo důležité úvahy a otázky o smysluplném využívání digitálních technologií, které budou dále diskutovány na 9. kolokviu, jež se uskuteční v červnu 2023 v sídle Fóra slovanských kultur, v muzejním domě Vila Zlatica v Rožné dolině, bývalém domě lublaňského primátora Ivana Hribara (1851-1941). Během kolokvia se uskuteční i přednáška renomovaného nizozemského muzeologa a lektora Petera van Mensche.

Přejít nahoru