FSK i Szlak Pisarek na Dniach Chorwacji ICARUS

FSK uczestniczyło również w Dniach Chorwacji ICARUS, które w tym roku odbyły się już po raz ósmy. Na międzynarodowej konferencji FSK przedstawiło swoją rolę w tworzeniu Szlaku Pisarek, który w ubiegłym roku otrzymał certyfikat Szlaku Kulturowego Rady Europy. 

Około 140 ekspertów i naukowców zajmujących się dziedzictwem kulturowym i jego digitalizacją zgromadziło się w Szybeniku na spotkaniu pt.: „Zachęcanie do doświadczania dziedzictwa – odkrywanie szlaków kulturowych”. W tym roku konferencja zbiegła się z rozpoczęciem działań w ramach projektu Kreatywnej Europy „E-Routes”, który jest poświęcony innowacyjnym sposobom prezentacji zasobów podróżniczych w kontekście dziedzictwa kulturowo-historycznego oraz doświadczaniu podróży jako komunikacji łączącej miejsca i ludzi poprzez dziedzictwo kulturowe, które wykracza poza czas, przestrzeń i granice.

Na trzydniowej konferencji dyrektorka FSK, dr Andreja Rihter, i kierowniczka projektu, Mateja Jančar, przedstawiły referat pt. „Szlak pisarek –  twórczy i turystyczny potencjał zaniedbanej historii”. Opowiedziały o Szlaku Pisarek, uzyskaniu certyfikatu Rady Europy oraz możliwościach i szansach, jakie projekt oferuje instytucjom kulturalnym i naukowym, organizacjom turystycznym, małym firmom i osobom prywatnym. Przedstawiły także najważniejsze działania, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w ramach Szlaku Pisarek.

Scroll to Top