V deň žien po cestách gorických spisovateliek

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa 8. marca v spolupráci s Cestou spisovateliek, ktorej členom je Fórum slovanských kultúr, aj tento rok uskutočnila prechádzka po cestách literárnych tvorkýň.

Tohtoročná prehliadka, ktorú zorganizovala Fakulta humanitných vied Univerzity v Novej Gorici (Slovinsko) a Kultúrno turistické združenie Cesta spisovateliek, mala názov Odvážne až za hranice a bola venovaná slávnym ženám, ktoré pôsobili v talianskom meste Gorica. Početná skupina účastníčok a účastníkov sa prešla po meste a zoznámila sa so životom a dielom niektorých spisovateliek, ktoré aspoň určitý čas žili v Gorici.

Účastníci sa zoznámili so spisovateľkami, novinárkami, učiteľkami a prekladateľkami, ktoré významne prispeli ku kultúrnemu a intelektuálnemu obrazu mesta. Jednou z najvýznamnejších je aj slovinská spisovateľka Ljubka Šorli, ktorá v talianskej Gorici strávila väčšinu svojho života a je zaradená aj do Cesty spisovateliek, kultúrnej cesty, ktorá nesie titul „Kultúrnej trasy Rady Európy“. Sprievodkyňa Jasmina Jerant sa podelila o príbehy a postrehy zo života autoriek, o ich osobné a verejné zápasy a ťažkosti, ako aj o zaujímavé a zábavné anekdoty. Návštevníci, ktorí zmeškali prehliadku, sa môžu po gorickej Ceste spisovateliek vydať s pomocou brožúry, ktorá pri tejto príležitosti vznikla pod vedením dr. Katji Mihurko Poniž, predsedníčky vedeckej rady Cesty spisovateliek.

Návrat hore