Vyhlásenie víťazov ceny Heritage in Motion!

V Národnom múzeu Banátu v rumunskom Temešvári boli v rámci konferencie Európskej múzejnej akadémie, ktorá sa konala od 14. do 16. septembra 2023, vyhlásení víťazi ocenenia Heritage in Motion 2023.

Cieľom ceny Heritage in Motion je oceniť jedinečné a inovatívne audiovizuálne a multimediálne projekty, ktoré propagujú, skúmajú, dokumentujú alebo ochraňujú európske kultúrne dedičstvo. Pre divákov vytvára nové prístupové cesty k zbierkam a podnecuje ich záujem o svetové dedičstvo. Cenu Heritage in Motion, ktorú v roku 2012 založili Európska múzejná akadémia a Europa Nostra, dnes spoločne udeľujú Európska múzejná akadémia a Fórum slovanských kultúr. Členmi tohtoročnej poroty boli Erik Hogenboom, Amilcar Vargas a Maja Malus Azhdari.

Účastníci súťažili v štyroch rôznych kategóriách. Víťazom ceny Heritage in Motion 2023 a víťazom v kategórii Nové digitálne zážitky sa stalo Medium Museum inštitútu Sound & Vision (Holandsko). Zvláštne uznanie v tejto kategórii získala Notre-Dame de Paris (Francúzsko) za výstavu The Augmented Exhibition. Víťazom v kategórii audiovizuálneho dedičstva sa stal projekt The New Dutch Waterline (Holandsko) a osobitné uznanie v rovnakej kategórii získal dokumentárny film Identity on the Line (Nórsko, Dánsko, Švédsko, Poľsko, Litva, Slovinsko, Chorvátsko). V kategóriách Virtuálna realita a Škola kultúrneho dedičstva 2023 neboli udelené žiadne ceny ani osobitné uznania.

Návrat hore