Drago Jančar i Robert Perišić na Festiwalu Kultur Słowiańskich

Z okazji Dnia Słowiańskiego Piśmiennictwa i Kultury w Centrum Kultur Słowiańskich w Moskwie odbył się tradycyjny Festiwal Kultur Słowiańskich. W tym roku impreza miała formę hybrydową: część wydarzeń odbyła się na żywo, część — zdalnie. Zorganizowany został również okrągły stół poświęcony publikacjom rosyjskim z serii „100 powieści słowiańskich”.

Zdalnie w Festiwalu Kultur Słowiańskich wzięli udział słowiańscy pisarze: Słoweniec Drago Jančar i Chorwat Robert Perišić. Ostatni zaprezentował swoją powieść „Nasz człowiek w terenie”, która ukazała się w języku rosyjskim w ramach serii „100 powieści słowiańskich”. Jego zdaniem praca ta przeszła próbę czasu, ponieważ eksploruje ludzką intymność, której żaden porządek społeczny nie jest w stanie zniszczyć.

Drago Jančar, który uczestniczył w wideokonferencji z biblioteki Ivana Hribara w nowej siedzibie FSK w willi Zlatica, zaprezentował swoją powieść „Drwiące żądze”, w której w sposób ironiczny przedstawione jest zderzenie środkowoeuropejskiej melancholii z amerykańską dynamiką. O projekcie „100 powieści słowiańskich” pisarz wysłowił się następująco: „Projekt literacki «100 powieści słowiańskich» daje nie tylko możliwość uzyskania informacji o trendach literackich w poszczególnych krajach, ale ma również szczególne znaczenie dla kultury. Niestety stosunki między niektórymi narodami słowiańskimi są obarczone historycznymi nieporozumieniami i konfliktami politycznymi, a nawet wojnami. Niezależnie od tego zawsze czytaliśmy książki. Czytaliśmy się «nawzajem» i poznawaliśmy cechy ludzkie, historyczne i kulturowe innych narodów słowiańskich. Nie ma lepszego sposobu na osiągnięcie wzajemnego zrozumienia niż czytanie książek. W tej serii sam odkryłem dla siebie kilka znakomitych powieści, które poszerzyły moje literackie, a zresztą i wszystkie inne, horyzonty. Projektowi «100 powieści słowiańskich» prorokuję wspaniałą przyszłość”.

Do uczestników wideokonferencji dołączył także chorwacki pisarz Renato Baretić, który przedstawił swoją książkę „Ósmy komisarz” (chorw. „Osmi povjerenik”), również wydaną w języku rosyjskim w ramach serii „100 powieści słowiańskich”.

Festiwal Kultur Słowiańskich, w którym tłumacze Nadieżda Starikowa, Larysa Saweliewa i Siergiej Borisow dołączyli do moderator i redaktor rosyjskich przekładów serii „100 powieści słowiańskich” Julii Sozinej, zakończył się odczytaniem fragmentów przetłumaczonych powieści.

Scroll to Top