Velvyslanci slovanských zemí na návštěvě ve Vile Zlatica

Po slavnostním zahájení Hribarovy vily Zlatica, kde má Fórum slovanských kultur svůj nový domov, byli do ni pozváni také velvyslanci slovanských zemí v Lublani. Vilu dosud navštívili excelence z České republiky, Chorvatska, Polska a Ruska.

Bývalý dům jednoho z největších lublaňských starostů Ivana Hribara od svého otevření poskytuje vhled do jeho života a díla, a také do života slovinské rodiny ze střední třídy ze počátku 20. století. Prohlídka zrekonstruovaných prostor, plně vybavených originálním nábytkem, odhaluje mnoho příběhů o Hribarovi, jeho ideí slovanství a cestách, kterými kráčel při své službě v zahraničí, mimo jiné jako velvyslanec Jugoslávie v Praze. Byl také držitelem čestných ocenění carského Ruska, Srbského království a Království SHS. Vzhledem k novému sídlu FSK, který symbolicky představuje pouto s Hribarem jako neúnavným obráncem Sjednoceného Slovinska a sjednocení jižních Slovanů do společného státu, v mezinárodní instituci k návštěvě a komentované prohlídce vítají velvyslance slovanských zemí v Lublani. V Hribarově vile Zlatica dosud přivítali českého velvyslance J.Excelence dr. Juraje Chmiela, velvyslance Chorvatské republiky, J. Excelence pana. Sc. Borisa Grigiće, polského velvyslance J. Excelence dr. Krzysztofa Olendzkiho a velvyslance Ruské federace ve Slovinsku, J. Excelence Timura Ejvazova. Ve FSK věří, že se pozvání k návštěvě vily a nového sídla FSK v budoucnu přijmou další velvyslanci slovanských zemí ve Slovinsku.

Přejít nahoru