Mednarodni kolokvij Piranova že petič po vrsti

V okviru Piranove – mednarodnega centra za raziskovanje dediščine je Forum slovanskih kultur v sodelovanju z Evropsko muzejsko akademijo pripravil peti mednarodni kolokvij. O zmagi digitalnega so se spraševali in predavali strokovnjaki iz sedmih držav. Na daljavo sta potekal tudi dve spletni delavnici.

Deset strokovnjakov iz sedmih različnih držav je na petem mednarodnem kolokviju Piranova z naslovom »Zmaga digitalnega?« pripravilo predavanja, v katerih so s konkretnimi primeri prikazali svoje izkušnje z digitalnim premikom v zadnjem obdobju. V uvodu sta o digitalnih nebesih in peklu, tudi s teoretskega vidika, predavala dr. Margaret McCool z Univerze v Glasgowu ter dr. Henrik Zipsane, direktor Evropske muzejske akademije.

Ivana Rastović iz Galerije Matice srpske iz Srbije je izpostavila dobre prakse muzeja kot varnega prostora, Alenka Černelič Krošelj in Andreja Matijevc iz slovenskega Posavskega muzeja Brežice sta predstavili primere drugačnega, digitalnega komuniciranja in njegov domet ter učinek, Slađana Velendečić in Aleksandra Stefanov iz Muzeja Vojvodine sta spregovorili o novosti v muzeju – dogodivščinah muzejske miške Harlampije in različnih oblikah komuniciranja preko nje, Bolgar Tihomir Tcarov iz Etnografskega muzeja na prostem ETAR, pa je v svojem predavanju poudaril, da pravega obiskovalca ni mogoče nadomestiti z virtualnim.

V drugem delu kolokvija sta potekali dve delavnici. Delavnico s poudarkom na participatornem muzeju kot modelu za prihodnost je vodil dr. Karl B. Murr, direktor Muzeja tekstilne industrije Augsburg in predsednik Evropske muzejske akademije. Delavnico z naslovom »Medkulturna udeležba« pa je vodil mag. Dietmar Osses, direktor Državnega muzeja industrijske dediščine in kulture Vestfalije.

Naslednji, šesti mednarodni kolokvij Piranova, bo predvidoma oktobra letos. V kolikor bodo razmere dopuščale, bo znova potekal v živo v Sloveniji.

Scroll to Top