tina

FSK in ICOM SEE v Pragi – korak na skupni poti

Na 26. generalni konferenci ICOM sta Forum slovanskih kultur in Mednarodni muzejski svet Jugovzhodne Evrope pripravila okrogli mizi. Rdeča nit so bile skupne korenine in njihov pomen pri zagotavljanju miru ter ogroženost dediščine v izrednih razmerah, kakršna je vojna. Srečanja se je udeležilo 50 strokovnjakov.

Za nagrado ŽIVA 2022 rekordno število nominirancev

Na razpis za nagrado Živa 2022 – za najboljši slovanski muzej in najboljši naravni in kulturni spomenik v slovanskih državah se je prijavilo rekordno število muzejev, kar 34 iz desetih slovanskih držav. Vse prijavljenje je posebna žirija uvrstila v krog nominirancev.

FSK in EMA eksperti na seminarju u Romuniji

Na pobudo direktorja Nacionalnega muzeja romunske književnosti Ioana Cristesca in Virgila Stefana Nitulesca iz Nacionlnega muzeja podeželja v Romuniji je v Bukarešti potekal seminar Muzeji, ki v Evropi nekaj štejejo. Med drugim je bil njegov namen krepitev vezi med FSK in EMA s strokovnjaki iz Romunije. Gre za državo, ki meji na slovanski svet in v katero bi lahko FSK v prihodnje širil svoje delovanje.

Direktorica FSK odmevno na konferenci v Bursi

Dr. Andreja Rihter, direktorica mednarodne ustanove Forum slovanskih kultur (FSK) je kot posebna gostja na mednarodni konferenci v turški Bursi spregovorila o pomenu nematerialne kulturne dediščine ter predstavila primere dobrih praks iz slovanskega sveta. Sestala se je tudi z županom Burse, sicer letošnje kulturne prestolnice sveta, v katerem govorijo turške jezike.

Scroll to Top