Pot pisateljic – prva s sedežem v Sloveniji in s certifikatom Sveta Evrope

Kulturno-turistična Pot pisateljic (Women Writers Route) je prejela certifikat Evropskega inštituta za kulturne poti pri Svetu Evrope. Pot pisateljic je prva med 48 kulturnimi potmi Sveta Evrope, ki ima sedež v Sloveniji.

Snovanje nove kulturno-turistične poti se je pred petimi leti začelo razvijati na pobudo Mednarodne ustanove Forum slovanskih kultur, konec leta 2020 pa je bilo formalno ustanovljeno in registrirano združenje Pot pisateljic. Slednje ima svoj sedež v Vili Zlatica v Ljubljani. Po večletnem projektnem delu, izvajanju programskih aktivnosti, širjenju mreže, ocenjevanju s strani strokovnjakov Evropskega inštituta za kulturne poti in predstavitvi na sedežu omenjene ustanove u Luksemburgu, je Pot pisateljic prejela certifikat in postala prva kulturna pot Sveta Evrope s sedežem v Sloveniji. Ob tem pomembnem mejniku je dr. Andreja Rihter, predsednica združenja Pot pisateljic in direktorica Foruma slovanskih kultur dejala:»V program Kulturnih poti sveta Evrope je vključenih že lepo število slovenskih ustanov in organizacij, a Pot pisateljic je prva, ki ima tudi sedež v Sloveniji. Na to smo še posebno ponosni, saj je literatura za slovensko kulturo in samobitnost izjemno pomembna. Pisateljice so bile v veliki meri prezrte in porinjene ob stran. Veseli nas, da bodo tudi s pomočjo naše Poti pisateljic deležne pozornosti, ki si jo nedvomno zaslužijo.« Pomen kulturne poti izpostavljajo tudi na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. Kot pravi Špela Spanžel, sekretarka na Direktoratu za kulturno dediščino, so na ministrstvu prepričani v velik potencial programa kulturnih poti in nujnost medresorskega povezovanja, da bi ustvarili stabilne pogoje in spodbudili trajno upravljanje aktivnosti, ki povezujejo dediščino in turizem, izobraževanje in ustvarjalnost s poudarkom na mladih in sodelovanju lokalnih skupnosti.

Pot pisateljic je posvečena avtoricam z začetka 20. stoletja. Njen cilj je povezati dela in življenja evropskih pisateljic ter jih občinstvu predstaviti z dinamičnimi in navdihujočimi aktivnostmi, obenem pa poglobiti strokovno, kulturno in turistično raziskovanje ženske literature pa tudi lokacij in življenjskih zgodb, ki so v veliki meri prispevale k oblikovanju evropskih vrednot in današnjih družbenih ureditev. »V mnogih slovanskih literaturah (izjema v projektu je poljska književnost) so pisateljice vstopile na kulturno področje šele v drugi polovici 19. stoletja, zato so bile pionirke pri odkrivanju novih poti, velikokrat so bile tudi medkulturne posrednice. Če uporabim izraz povezan z geografijo, saj gre za kulturno pot, bi lahko rekla, da so si velikokrat morale same izkrčiti literarno krajino, saj tega ni storil nihče pred njimi. Več ko jih je bilo, več je bilo poti,« je o poti povedala prof. dr. Katja Mihurko Poniž, predsednica znanstvenega sveta združenja Pot pisateljic in strokovnjakinja za ženske študije ter profesorica na Univerzi v Novi Gorici.

Tihana Turković, predsednica programskega sveta združenja Pot pisateljic in direktorica Ivanine hiše pravljic iz hrvaškega Ogulina pa je izpostavila, da bodo aktivnosti, zasnovane s podporo programskega sveta, zagotovo prispevale k prizadevanju, da se Pot dotakne vseh segmentov družbe in družbenega življenja. »Posebna pozornost je namenjena pomembnim datumom skozi vse leto: od mednarodnega dneva žena do rojstnega dne vsake od avtoric, pa tudi različnim vrstam dogodkov: od pripovedovalskih in dramskih predstav do ustvarjalnih ter izobraževalnih delavnic in razstav. Vsekakor velja poudariti, da so dejavnosti zasnovane za različne starostne skupine: od vrtčevskih otrok, dijakov in študentov do odraslih, strokovne javnosti in upokojencev,« je še dejala Tihana Turković.

Uradna podelitev certifikata bo na 11. posvetovalnem forumu o kulturnih poteh pri Svetu Evrope, ki bo oktobra potekal na Kreti v Grčiji. V združenju Pot pisateljic bodo v prihodnje še intenzivneje nadaljevali z izvajanjem aktivnosti ter širjenjem mreže. V svojih vrstah imajo trenutno šestnajst članov, od tega šest iz Slovenije (Mestna občina Ljubljana, Občina Loški Potok, Forum slovanskih kultur, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Vodnikova domačija).

Scroll to Top