O výzvách výstav na kolokviu Piranova

Fórum slovanských kultur připravilo v rámci prográmu Piranova – mezinárodního centra pro výzkum dědictví čtvrté mezinárodní kolokvium, tentokrát s názvem Výzvy pro výstavy. Kromě přednášek a prezentace knihy Developing exhibitions proběhly i dva workshopy.

Přednášek na čtvrtém mezinárodním kolokviu Piranova, které se opět konaly na dálku, se zúčastnilo deset odborníků z osmi různých zemí. Všech účastníků bylo více než 30. V první části speciální hosté Massimo Negri a Dirk Houtgraaf představili svou novou knihu s názvem Developing exhibitions: there is a method in this madness. Následovala přednáška Igora Maroeviće z chorvatského Tyfologického muzea a prezentace Iskrena Velikova, který hovořil o dvou případech Regionálního historického muzea v Rousse v Bulharsku. Maja Minoska Pavlovska z Muzea makedonského boje za nezávislost představila komunikaci v jejich muzeu během pandemie a Virgil Stefan Nițulescu z Rumunska přednášel o výzvách zřízení nové stálé expozice. Rumjana Denčeva z Etnografického muzea pod širým nebem ETAR představila výstavu Men’s Times.

Ve druhé části kolokvia se konaly dva workshopy, které vedly Rene Capovin a Elia Vlachou. Červenou nití workshopů byly otázky týkající se přístupů při přípravě stálých i příležitostných muzeálních výstav z různých hledisek: interní a externí lidské zdroje, příprava obsahu závislého na prostoru, digitální produkci, základnímu účelu, finančních zdrojech…).

FSK stejně jako doposud provede hodnotící analýzu, která bude rovněž základem pro přípravu příštího mezinárodního kolokvia. Ten se bude předpokladaně konat letos v dubnu.

Přejít nahoru