Stěhování FSK v plném proudu

Mezinárodní Instituce Fórum slovanských kultur začalo se stěhováním do nových prostor, do zrekonstruované vily Zlatica bývalého starosty Lublaně Ivana Hribara. V příležitostných výstavních místnostech bude jako první vystavena výstava Ivan Hribar a slovanství. Dveře vily Zlatica se mají návštěvníkům otevřít v květnu.

Fórum slovanských kultur dostane ve vile nové prostory, ve kterých bude umístěna stálá muzejní instalace Muzea a galerií města Lublaně, a fungovat začne v dubnu. Ve dnech, kdy přemístění probíhá v plném proudu, mimo jiné probíhá i uspořádání Hribarovy knihovny. V ni FSK obohatí původní dřevěné skříňky s prosklenými dveřmi o knihy ze své sbírky Sto slovanských románů. Speciální prvek knihovny bude také Hribarův psací stůl s dalšími zachovanými předměty.

Přesunem do nových prostor bude Fórum slovanských kultur pokračovat v implementaci stávajícího programového obsahu a zároveň ho ve spolupráci s MGML doplňovat, neboť vila se zahradou nabízí jedinečné prostředí pro komornější akce. Kromě literárních akcí se spisovateli a knihovny pod korunamy stromů, se budou konat i mezinárodní odborná setkání a školení v oblasti hmotného a nehmotného dědictví, diplomatické akce a akce určené široké veřejnosti.

Přejít nahoru