Sťahovanie FSK je v plnom prúde

Medzinárodná inštitúcia Fórum slovanských kultúr začala so sťahovaním do nových priestorov, do zrekonštruovanej Vily Zlatica bývalého primátora Ľubľany Ivana Hribara. V príležitostných výstavných priestoroch bude najprv sprístupnená výstava Ivan Hribar a svet Slovanov. Očakávať môžeme, že dvere Vily Zlatica sa pre návštevníkov otvoria v máji.

Fórum slovanských kultúr dostane vo vile, v ktorej bude umiestnená stála muzeálna expozícia Múzea a galérií mesta Ľubľany (MGML), nové priestory a pracovať začne v apríli. V týchto dňoch, keď je sťahovanie v plnom prúde, prebieha okrem iného aj zriadenie Hribarovej knižnice. FSK v priestoroch knižnice obohatí pôvodné drevené skrinky s presklenými dvierkami o knihy zo svojej edície Sto slovanských románov. Osobitnou črtou knižnice bude aj Hribarov pracovný stôl s ďalšími zachovanými osobnými predmetmi.
Fórum slovanských kultúr bude aj po presťahovaní do nových priestorov v plnom rozsahu pokračovať v implementácii existujúcich programov a zároveň ich obohatí, a síce v spolupráci s MGML, keďže vila so svojou záhradou ponúka jedinečné prostredie pre podujatia intímnejšieho charakteru. Okrem literárnych podujatí spojených s návštevami spisovateľov a knižnice pod korunami stromov sa uskutočnia aj medzinárodné odborné stretnutia a vzdelávacie programy z oblasti hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, diplomatické recepcie a podujatia určené pre širokú verejnosť.

Návrat hore