Slovanské autorky v zborníku Defiant Trajectories

Zborník Defiant Trajectories: Mapping out Slavic Women Writers Route (WWR) prináša šesť vedeckých prác o autorkách z Čiernej Hory, Chorvátska, Poľska, Ruska, Srbska a Slovinska. Zborník príspevkov z konferencie venovanej spisovateľkám vydali združenie Cesta spisovateliek a Fórum slovanských kultúr.

Zborník Defiant Trajectories: Mapping out Slavic Women Writers Route v rámci platformy siete CEEPUS, ktorá je venovaná spisovateľkám, predstavili jeho redaktorky: dr. Katja Mihurko Poniž (Univerzita v Novej Gorici; zároveň aj predsedníčka združenia Cesta spisovateliek), dr. Biljana Dojčinović (Univerzita v Belehrade) a dr. Maša Grdešić (Univerzita v Záhrebe). Šesť článkov, ktoré čitateľom priblížili autorky: Dianu Veković z Čiernej Hory, Ivanu Brlić Mažuranić a Mariju Jurić Zagorku z Chorvátska, Mariu Konopnicku z Poľska, Annu Achmatovovú, Marinu Cvetajevovú a Zinaidu Gippius z Ruska a Jelenu Dimitrijević zo Srbska, pripravili Ksenija Rakoćević z Čiernej Hory, Jekaterina Artemiuk z Ruska, Maša Grdešić z Chorvátska, Biljana Dojčinović zo Srbska, Katja Mihurko Poniž zo Slovinska, Monika Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokołowska a Emilia Kolinko z Poľska.

Katja Mihurko Poniž na prezentácii zborníka pripomenula, že piatym cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja je rodová rovnosť a posilnenie postavenia všetkých žien a dievčat. Zároveň predstavila aj kultúrnu cestu WWR a iné kultúrne trasy Rady Európy. Pri svojej analýze kultúrnych trás zistila, že zastúpenie žien v rámci budúcich plánovaných trás je veľmi nízke. Maša Grdešić hovorila o všetkých publikovaných príspevkoch zo zborníka a našla ich spoločné body, ako aj rozdiely medzi nimi. Biljana Dojčinović predstavila dielo a fascinujúci život svetovej cestovateľky Jeleny Dimitrijević. Pritom uviedla, že Cesta spisovateliek (WWR) je dôležitá, pretože nám umožňuje podstatne lepšie uvedomiť si význam spisovateliek v našich kultúrach. Aj malé kroky môžu priniesť zmenu, napr. pamätné tabule a pamätné lavice.

Zborník z konferencie venovanej spisovateľkám, ktorá sa konala v Ľubľane v roku 2019, spoločne vydali združenie Cesta spisovateliek a FSK.

Návrat hore