O wyzwaniach dla wystaw na kolokwium Piranova

W ramach programu Międzynarodowego Centrum Badań nad Dziedzictwem Piranova Forum Kultur Słowiańskich przygotowało czwarte międzynarodowe kolokwium Wyzwania dla wystaw. Oprócz wykładów i prezentacji książki Developing Exhibitions odbyły się również dwa warsztaty.

W ramach czwartego międzynarodowego kolokwium, które ponownie odbyło się online, wykłady wygłosiło dziesięciu ekspertów z ośmiu krajów. Liczba uczestników przekroczyła tym razem 30 osób. W pierwszej części kolokwium goście honorowi Massimo Negri i Dirk Houtgraaf zaprezentowali swoją książkę Developing Exhibitions: there is a method in this madness. Po prezentacji odbył się wykład Igora Maroevića z chorwackiego Muzeum Tyflologicznego oraz prezentacja Iskrena Velikova, który przedstawił dwa przykłady z działalności Regionalnego Muzeum Historycznego miasta Ruse w Bułgarii. Maja Minoska Pavlovska z Muzeum Walki Macedonii o Niepodległość zwróciła uwagę na specyfikę komunikacji w muzeum podczas pandemii, a Virgil Stefan Nitulescu z Rumunii opowiedział o wyzwaniach związanych z przygotowaniem i prezentacją nowej ekspozycji stałej. Na zakończenie pierwszej części Rumjana Denčeva z Etnograficznego Skansenu ETAR przedstawiła wystawę Men’s Times.
W ramach drugiej części kolokwium odbyły się warsztaty pod przewodnictwem Renego Capovina i Elii Vlachou. Motywem przewodnim warsztatów było poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące metod przygotowania zarówno wystaw czasowych, jak i stałych, które analizowano z różnych perspektyw: zewnętrznych i wewnętrznych zasobów ludzkich, doboru treści zgodnie z przestrzenią, produkcji cyfrowej , głównego celu, możliwości finansowych itp.
Podobnie jak w przypadku poprzednich kolokwiów, FSK przygotuje analizę ewaluacyjną, która będzie podstawą programu kolejnego kolokwium międzynarodowego zaplanowanego na kwiecień br.

Scroll to Top