O výzvach pre výstavy na kolokviu Piranova

Fórum slovanských kultúr pripravilo v rámci programu Piranova – medzinárodné centrum pre výskum dedičstva štvrté medzinárodné kolokvium, tentokrát s názvom Výzvy pre výstavy. Okrem prednášok a prezentácie knihy Developing exhibitions sa uskutočnili aj dva workshopy.

Na štvrtom medzinárodnom kolokviu Piranova, ktoré sa opäť konalo na diaľku, svoje prednášky prednieslo desať odborníkov z ôsmich rôznych krajín. Spolu bolo všetkých účastníkov viac ako tridsať. V prvej časti programu špeciálni hostia, Massimo Negri a Dirk Houtgraaf, predstavili svoju novú knihu s názvom Developing exhibitions: There is a method in this madness. Nasledovala prednáška Igora Maroevića z chorvátskeho Tyflologického múzea a prezentácia Iskrena Velikova, ktorý prehovoril o dvoch príkladoch z Regionálneho historického múzea Rousse v Bulharsku. Maja Minoska Pavlovska z Múzea macedónskeho boja za nezávislosť predstavila spôsob komunikácie ich múzea počas pandémie a Virgil Stefan Nițulescu z Rumunska pripravil prednášku o výzvach, s ktorými sa stretli pri zriaďovaní novej stálej expozície. Rumjana Denčeva z Etnografického múzea pod holým nebom ETAR predstavila výstavu Men’s Times.
V druhej časti kolokvia sa uskutočnili dva workshopy, ktoré viedli Rene Capovin a Elia Vlachou. Hlavnou témou workshopov boli otázky týkajúce sa prístupov pri príprave stálych i príležitostných múzejných výstav, ktoré účastníkom priblížili z rôznych hľadísk: interné a externé ľudské zdroje, príprava obsahu v závislosti od priestoru, digitálna produkcia, základný účel, finančné zdroje atď.
Rovnako ako doteraz, FSK aj tentokrát vykoná evalvačnú analýzu, ktorá poslúži tiež ako podklad pri príprave ďalšieho medzinárodného kolokvia. Organizované bude pravdepodobne v apríli tohto roku.

Návrat hore