O izazovima održavanja izložbi na simpozijumu Piranova

Forum slovenskih kultura pripremio je četvrti međunarodni simpozijum – ovog puta pod nazivom Izazovi za izložbe – u okviru programa Piranove, međunarodnog centra za istraživanje baštine. Osim predavanja i predstavljanja knjige Developing exhibitions, održane su i dvije radionice.

Deset stručnjaka iz osam različitih zemalja je svojim predavanjima učestvovalo na četvrtom međunarodnom simpozijumu Piranova, koji je ponovo održan na daljinu. Na samom simpozijumu učestvovalo je više od 30 učesnika. U prvom dijelu su Masimo Negri i Dirk Hautgraf, specijalni gosti simpozijuma, predstavili svoju novu knjigu pod nazivom Developing Exhibitions: there is a method in this madness. Nakon toga je uslijedilo predavanje Igora Maroevića iz hrvatskog Tiflološkog muzeja i izlaganje Iskrena Velikova, koji je predstavio dva predmeta Regionalnog istorijskog muzeja Ruse iz Bugarske. Maja Minoska Pavlovska iz Muzeja makedonske borbe za nezavisnost predstavila je komunikaciju u svom muzeju tokom pandemije, a Virgil Štefan Niculesku iz Rumunije predavao je o izazovima postavljanja nove stalne postavke. Rumjana Denčeva iz Etnografskog muzeja na otvorenom ETAR predstavila je izložbu Men’s times.
U drugom dijelu simpozijuma održane su dvije radionice koje su vodili Rene Kapovin i Elija Vlahu. Crvena nit radionica bila su pitanja o pristupima u pripremi stalnih i povremenih muzejskih izložbi iz različitih aspekata: interni i eksterni kadrovi, priprema sadržaja u zavisnosti od prostora, digitalna produkcija, osnovna namjena, finansijski resursi i sl).
Kao i dosad, FSK će izvesti evaluativnu analizu, koja će ujedno biti i osnov za pripremu sljedećeg međunarodnog simpozijuma, koji bi trebalo da bude održan u aprilu ove godine.

Scroll to Top