О изазовима одржавања изложби на симпозијуму Пиранова

Форум словенских култура припремио је четврти међународни симпозијум – овог пута под називом Изазови за изложбе – у оквиру програма Пиранове, међународног центра за истраживање баштине. Осим предавања и представљања књиге Developing exhibitions, одржане су и две радионице.

Десет стручњака из осам различитих земаља је својим предавањима учествовало на четвртом међународном симпозијуму Пиранова, који је поново одржан на даљину. На самом симпозијуму учествовало је више од 30 учесника. У првом делу су Масимо Негри и Дирк Хаутграф, специјални гости симпозијума, представили своју нову књигу под називом Developing Exhibitions: there is a method in this madness. Након тога је уследило предавање Игора Мароевића из хрватског Тифлолошког музеја и излагање Искрена Великова, који је представио два предмета Регионалног историјског музеја Русе из Бугарске. Маја Миноска Павловска из Музеја македонске борбе за независност представила је комуникацију у свом музеју током пандемије, а Виргил Штефан Ницулеску из Румуније предавао је о изазовима постављања нове сталне поставке. Румјана Денчева из Етнографског музеја на отвореном ЕТАР представила је изложбу Men’s times.
У другом делу симпозијума одржане су две радионице које су водили Рене Каповин и Елија Влаху. Црвена нит радионица била су питања о приступима у припреми сталних и повремених музејских изложби из различитих аспеката: интерни и екстерни кадрови, припрема садржаја у зависности од простора, дигитална продукција, основна намена, финансијски ресурси и сл).
Као и досад, ФСК ће извести евалуативну анализу, која ће уједно бити и основ за припрему следећег међународног симпозијума, који би требало да буде одржан у априлу ове године.

Scroll to Top