За предизвикателствата, стоящи пред изложбите в рамките на колоквиума „Piranova“

В рамките на програмата „Piranova“ – международен център за изследване на културното наследство“ Форумът на славянските култури подготви четвърти международен колоквиум, този път със заглавието „Предизвикателствата за изложбите“. Освен лекциите и представянето на книгата „Developing exhibitions“ се проведоха два семинара.

В четвъртия международен колоквиум „Piranova“, който отново протече дистанционно, участваха със свои лекции десет специалисти от осем различни страни. А общият брой на участниците надхвърли 30 души. В първата част специалните гости Масимо Негри и Дирк Хаутграаф представиха новата си книга, озаглавена „Developing exhibitions: there is a method in this madness.“ Последва лекцията на Игор Мароевич от хърватския Тифлологически музей и представените от Искрен Великов два примера от Регионалния исторически музей в Русе. Мая Миноска Павловска от Музея на македонската борба за независимост разказа за комуникационната стратегия в техния музей по време на пандемията, а Виргил Щефан Нитулеску от Румъния води лекция за предизвикателствата, свързани с поставянето на нова постоянна експозиция. Румяна Денчева от Етнографския музей на открито „Етъра“ представи изложбата „Мъжки времена“.
По време на втората част на колоквиума се проведоха два семинара, водени от Рене Каповин и Елиа Влаху. Водещата им тема бяха въпросите за подходите и подготовката, както на постоянните, така и на временните музейни експозиции, с оглед на различни аспекти: външни и вътрешни човешки ресурси, подготовка на съдържанието в контекста на пространството, дигитална продукция, основно предназначение, финансови източници…).
Както и досега ФСК ще изготви оценъчен анализ, който същевременно ще послужи като основа за подготовката на следващия международен колоквиум. А неговото провеждане е предвидено за април тази година.

Scroll to Top