Međunarodni zlatni muzeološki program u Vili Zlatica

Pridružite nam se u Vili Zlatica na programu koji će se održati od 22. do 24. oktobra 2023. godine u Vili Zlatica i koji će biti posvećen vezama muzeja kao prostorima povjerenja. Susret je namijenjen direktorima, menadžerima, stručnjacima i nagrađivanim/nominovanim muzejima za nagradu Živa.

Tema seminara: Veze/Muzeji prije krize sa Leontin Mejer-van Menš i Peterom van Menšom!

Tema Veze/Muzeji prije krize osvjetljava aktuelna krizna pitanja u savremenom društvu i povezuje ih sa funkcionisanjem muzeja. Glavna tema radionice biće kako se muzeji suočavaju sa globalnim problemima (ekološki problemi, prirodne katastrofe, vanredne situacije i razni društveni problemi) i kako doprinose njihovom prevazilaženju i rješavanju. Program takođe analizira različite etičke izazove i pitanja – posebno u procesu restitucije i repatrijacije muzejskih predmeta i kolekcija, suočavanje sa teškom i spornom baštinom, učinke masovnog turizma na baštinu itd.

Postavljajući takva pitanja, radionica naglašava inovativnost i aktivne pristupe muzeja, predstavlja inovativan rad, i pokazuje uspješna rješenja u neizvjesnim situacijama i nove modele djelovanja. Posebnu pažnju posvećujemo prezentaciji dobrih praksi muzeja FSK-a.

Ne propustite ovu priliku za povezivanje sa stručnjacima i istraživanje transformativne moći muzeja!

Scroll to Top