Vo Vile Zlatica o kontaktoch a múzeách v čase krízy

Prvý seminár Medzinárodného zlatého muzeálneho programu Vila Zlatica s názvom Kontakty a múzeá v čase krízy, ktorý sa konal od 22. do 24. októbra 2023 vo Vile Zlatica v Ľubľane (Slovinsko), sa zameral na aktuálne krízové otázky a ich prepojenie s múzejnou teóriou a praxou. Hlavným cieľom programu bolo otvoriť široký diskurz o úlohe a poslaní múzejných inštitúcií v týchto nestabilných, kritických a ťažkých časoch.

Prednášajúci tematizovali túto kľúčovú otázku a zhodli sa na tom, že múzeá sú dôležité a dôveryhodné spoločenské inštitúcie, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri ochrane kultúrneho dedičstva a pri formovaní a vytváraní lepšej budúcnosti. V programe vystúpili: renomovaní hlavní rečníci Peter van Mensch a Léontine Meijer-van Mensch, ktorí po niekoľkých rokoch navštívili Slovinsko, Andreja Rihter (Slovinsko), Tina Palaić (Slovinsko), Lidija Nikočević (Chorvátsko), Pavel Douša (Česká republika), Neda Knežević (Srbsko), Tijana Palkovljević Bugarski (Srbsko) a Meri Stojanova (Severné Macedónsko).

Prvý seminár Zlatého muzeálneho programu, ktorý bol zameraný na témy Kontakty a múzeá v čase krízy, potvrdil dôležitosť otvárania a analýzy diskurzov o kritických a ťažkých časoch z pohľadu kultúrneho dedičstva a múzeí, preto bude Zlatý muzeálny program Fóra slovanských kultúr v tejto téme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Návrat hore