Novinky

Archív

Andreja Rihter na pracovnej návšteve u Maji Gojković, predsedníčky Správnej rady FSK

Počas svojej pracovnej návštevy v Srbskej republike sa dr. Andreja Rihter, riaditeľka Fóra slovanských kultúr, stretla s predsedníčkou Správnej rady FSK Majou Gojković, ktorá je zároveň podpredsedníčkou vlády a ministerkou kultúry a informácií Srbskej republiky. Rozprávali sa o strategickom smerovaní inštitúcie, vrátane jednej z priorít, ktorou je zvyšovanie povedomia o slovanských kultúrach vo svete.

Viac »

Slovanské autorky v zborníku Defiant Trajectories

Zborník Defiant Trajectories: Mapping out Slavic Women Writers Route (WWR) prináša šesť vedeckých prác o autorkách z Čiernej Hory, Chorvátska, Poľska, Ruska, Srbska a Slovinska. Zborník príspevkov z konferencie venovanej spisovateľkám vydali združenie Cesta spisovateliek a Fórum slovanských kultúr.

Viac »

Sťahovanie FSK je v plnom prúde

Medzinárodná inštitúcia Fórum slovanských kultúr začala so sťahovaním do nových priestorov, do zrekonštruovanej Vily Zlatica bývalého primátora Ľubľany Ivana Hribara. V príležitostných výstavných priestoroch bude najprv sprístupnená výstava Ivan Hribar a svet Slovanov. Očakávať môžeme, že dvere Vily Zlatica sa pre návštevníkov otvoria v máji.

Viac »

O ceste spisovateľov v chorvátskom meste Ogulin

Delegácia Fóra slovanských kultúr sa na pracovnej návšteve v chorvátskom meste Ogulin stretla so starostom mesta a s riaditeľkou Ivaninho domu rozprávok. Táto inštitúcia je zároveň národným koordinátorom Cesty spisovateliek v Chorvátsku.

Viac »

O výzvach pre výstavy na kolokviu Piranova

Fórum slovanských kultúr pripravilo v rámci programu Piranova – medzinárodné centrum pre výskum dedičstva štvrté medzinárodné kolokvium, tentokrát s názvom Výzvy pre výstavy. Okrem prednášok a prezentácie knihy Developing exhibitions sa uskutočnili aj dva workshopy.

Viac »

Cesta spisovateliek je aj formálne založená

Združenie Cesta spisovateliek, ktoré bude zodpovedné za rovnomenný projekt európskej kultúrnej cesty, bolo už aj formálne založené a zaregistrované v súlade s predpismi. Partneri projektu sa aktívne zapájajú do prípravy a realizácie aktivít, vrátane Biljany Dojčinović zo Srbska, ktorá je aj členkou vedeckej rady Women Writers Route (WWR).

Viac »

December – mesiac obdarovania

V decembri FSK v rámci kampane „FSK obdarúva“ darovanými knihámi zo zbierky 100 slovanských románov potešilo knižnice, svojich partnerov a priateľov zo 6 slovanských krajín.

Viac »
Návrat hore