Novinky

Archív

O ceste spisovateľov v chorvátskom meste Ogulin

Delegácia Fóra slovanských kultúr sa na pracovnej návšteve v chorvátskom meste Ogulin stretla so starostom mesta a s riaditeľkou Ivaninho domu rozprávok. Táto inštitúcia je zároveň národným koordinátorom Cesty spisovateliek v Chorvátsku.

Viac »

O výzvach pre výstavy na kolokviu Piranova

Fórum slovanských kultúr pripravilo v rámci programu Piranova – medzinárodné centrum pre výskum dedičstva štvrté medzinárodné kolokvium, tentokrát s názvom Výzvy pre výstavy. Okrem prednášok a prezentácie knihy Developing exhibitions sa uskutočnili aj dva workshopy.

Viac »

Cesta spisovateliek je aj formálne založená

Združenie Cesta spisovateliek, ktoré bude zodpovedné za rovnomenný projekt európskej kultúrnej cesty, bolo už aj formálne založené a zaregistrované v súlade s predpismi. Partneri projektu sa aktívne zapájajú do prípravy a realizácie aktivít, vrátane Biljany Dojčinović zo Srbska, ktorá je aj členkou vedeckej rady Women Writers Route (WWR).

Viac »

December – mesiac obdarovania

V decembri FSK v rámci kampane „FSK obdarúva“ darovanými knihámi zo zbierky 100 slovanských románov potešilo knižnice, svojich partnerov a priateľov zo 6 slovanských krajín.

Viac »

O polyfónii múzeí na kolokviu Piranova

FSK v rámci plánovaných aktivít, ktoré sú prispôsobené aktuálnej situácii, pripravilo tretie kolokvium v rámci medzinárodného výskumného centra pre výskum kultúrneho dedičstva Piranova. Kolokvia s názvom Polyfónia múzeí sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov z 12 rôznych krajín.

Viac »
Návrat hore