Stretnutie na diaľku s predsedníčkou Správnej rady FSK Majou Gojković

V decembri 2020 sa podpredsedníčka vlády Srbskej republiky a srbská ministerka kultúry a informácií Maja Gojković stala predsedníčkou Správnej rady FSK. Po jej vymenovaní sa s ňou na diaľku stretla dr. Andreja Rihter, riaditeľka FSK.

Témou rozhovoru boli aktivity v roku 2021 a vízia a program FSK na obdobie 2021 – 2026. V rámci pripravovaného programu sa zhodli, že je potrebné program naďalej zakladať na spájaní a zamerať sa na podporu a zviditeľnenie slovanských kultúr. Pani Gojković začiatkom roku 2021 pozvala pani Rihter na pracovnú návštevu do Srbska, kde budú podrobnejšie diskutovať o programe.
Maja Gojković vo funkcii predsedníčky Správnej rady FSK sa spolu s riaditeľkou FSK Andrejou Rihter koncom roka 2020 s osobitným blahoželaním obrátili aj na ostatných členov Správnej rady FSK.

Návrat hore