Состанок на далечина со претседателката на Управниот одбор на ФСК Маја Гојковиќ

Откако Маја Гојковиќ, заменик-премиер министерката на Република Србија и српска министерка за култура и информации, стана претседател на Управниот одбор на ФСК во декември 2020 година, др. Андреја Рихтер, директорката на ФСК, одржа со неа состанок на далечина.

Тема на разговор беа активностите за 2021 година и визијата и програмата на ФСК за периодот 2021 – 2026 година. Во рамките на второто, тие се согласија дека е потребно да се продолжи да се работи на развојот на интеграцијата и да се фокусираат на промовирање и признавање на словенските култури. За истото ќе дискутираат подетално за време на работната посета во Србија, каде што Гојковиќ ја покани Рихтер на почетокот на 2021 година.

Маја Гојковиќ, како претседателка на Управниот одбор на ФСК, заедно со директорката на ФСК Андреја Рихтер, на крајот на 2020 година, упатија посебна порака до другите членови на Управниот одбор на ФСК.

Scroll to Top