Онлайн среща с председателя на Управителния съвет на ФСК Мая Гойкович

След назначаването ѝ за заместник министър-председател и сръбски министър на културата и информирането на Република Сърбия, Мая Гойкович проведе онлайн среща с д-р Андрея Рихтер, директор на ФСК.
Темата на разговора бяха дейностите през 2021 г., визията и програмата на ФСК за периода 2021 – 2026 г., при което се съгласиха относно необходимостта да продължат да надграждат връзките и да се съсредоточат върху популяризирането и видимостта на славянските култури. Това ще бъде обсъдено по-подробно по време на работно посещение в Сърбия, на което Мая Гойкович покани д-р Рихтер в началото на 2021 г.
В края на 2020 г. в качеството си на председател на управителния съвет на ФСК Мая Гойкович отправи специално приветствие към останалите членове на управителния съвет на ФСK заедно с директорката на ФСК, Андрея Рихтер.

Scroll to Top