Маршрутът на писателките е официално формиран

Проектът „Маршрутът на писателите“ завърши 2020 г., която ще се помни още дълго време, с формалното учредяване и регистрацията на дружеството „Маршрутът на писателките“. Партньорите по проекта и всички дейности също вече са официално обединени под един и същ покрив и се радват на атрактивните и вълнуващи дейности, изброени в програмата на „Маршрута на писателките“.
По съдържание те са свързани и с „Knjiženstvo“, списанието за изследване на литературата, пола и културата, чийто десети брой излезе току-що. В предговора си главният редактор Биляна Дойчинович, много активен, уважаван партньор, посланик на проекта „Маршрута на писателките“ и член на неговия научен съвет, пише за трудната и неблагополучна 2020 година, като същевременно представя изключително богатия брой със статии за постиженията на жените в цяла Европа.
• Прочетете предговора на Биляна Дойчинович ТУК
• Прелистете 10-ия брой на списание „Knjiženstvo“ ТУК

Scroll to Top