Oficjalnie ustanowiono Szlak Pisarek

Pod koniec 2020 roku, który z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci, oficjalnie ustanowiono i zarejestrowano stowarzyszenie „Szlak Pisarek” (skrót angielski WWR). W ten oto sposób partnerzy projektu zostali zjednoczeni „pod jednym dachem” i nie mogą się doczekać możliwości realizacji atrakcyjnych i ekscytujących aktywności przewidzianych w programie projektu WWR.
Pod względem tematycznym projekt ma wiele wspólnego z Knjiženstwem, czasopismem literackim badającym m.in. kwestie płci i kultury. W przedmowie do niedawno wydanego 10. numeru pisma redaktor naczelna Biljana Dojčinović, aktywna i ważna partnerka projektu, a także ambasador i członkini rady naukowej projektu WWR, pisze o trudnym i ponurym roku 2020, przeciwstawiając mu zawarte w numerze liczne historie sukcesu kobiet w całej Europie.

• Przedmowę Biljany Dojčinović przeczytasz TUTAJ
• 10. numer czasopisma Knjiženstvo przejrzysz TUTAJ

Scroll to Top